Baby Sitter

Evaluare si certificare competente profesionale pentru calificarea Baby sitter NC 5133.1.1babysitting

Evaluare si certificare competente profesionale BABY SITTER dureaza de la 3 zile pana la 30 zile calendaristice

Sesiunile de evaluare si certificare competente profesionale se desfasoara zilnic in functie de solicitari.

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului.

Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii. Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului.

Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu.

Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.

Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi  este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată  împreună cu părinţii copilului/copiilor.

Etapele evaluarii de competente profesionale sunt:

 •  Inscrierea candidatului
 • Asistarea candidatului pentru stabilirea metodelor de evaluare si realizarea autoevaluarii
 • Stabilirea competentelor pentru care candidatul solicita inscrierea in procesul de evaluare si certificare
 • Pregatirea candidatului pentru evaluare
 • Planificarea si organizarea procesului de evaluare
 • Culegerea dovezilor de competenta
 • Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competentele
 •  Inregistrarea rezultatului
 • Eliberarea certificatului de competente profesionale

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, baby sitter-ului realizează următoarele sarcini:

 •  Planificarea activităţilor
 • Comunicarea cu copilului
 • Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului
 • Respectarea drepturilor beneficiarului
 • Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
 • Asiguarea alimentaţiei copilului
 • Crearea contextului de stabilitate emoţională
 • Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului
 • Susţinerea dezvoltării integrate a copilului
 • Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului
 • Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului